april 25, 2023

Indeklima

Et godt indeklima i boliger og andre bygninger er af stor betydning for brugerens sundhed og trivsel. Det kan have en positiv effekt på både fysisk og mental sundhed, og derfor er det vigtigt at have fokus på at sikre et godt indeklima i alle bygninger.

Faktorer

En række faktorer spiller ind på, hvad der defineres som et godt indeklima. Faktorer som luftkvalitet, temperatur, fugtighed, støjniveau og belysning spiller alle en rolle. En god luftkvalitet handler primært om at sikre tilstrækkelig ventilation, så der ikke ophobes skadelige stoffer i luften. Dette kan være særligt vigtigt i bygninger, hvor der er mange mennesker samlet på et begrænset areal, da der her kan opstå risiko for smitteoverførsel.

Temperatur

Temperatur og fugtighed har også stor betydning for indeklimaet. En passende temperatur og luftfugtighed kan have en positiv effekt på både trivsel og produktivitet. For høj eller for lav temperatur eller luftfugtighed kan derimod føre til ubehag og sygdom.

Støj

Støj kan være en af de største faktorer, der påvirker trivsel og sundhed negativt. Det kan føre til stress, søvnforstyrrelser og andre helbredsproblemer. Derfor er det vigtigt at tage højde for støjkilder og træffe foranstaltninger til at mindske støjen.

Belysning

Belysning spiller også en vigtig rolle i indeklimaet. Det kan påvirke vores døgnrytme og humør, og derfor er det vigtigt at have en passende belysning både i forhold til mængde og farvetemperatur.

Sådan kan du forbedre indeklimaet

Det er ikke kun konstruktion og beliggenhed af boligen, der kan have betydning for indeklimaet. Vores adfærd har stor betydning, og luftkvaliteten kan forbedres ved at følge nogle enkle anbefalinger:

  • Luft ud flere gange dagligt med 5-10 min. gennemtræk
  • Brug emhætten i forbindelse med madlavning og luft ud efter madlavningen
  • Luk døren til badeværelset, under og efter bad
  • Luft ud efter badning
  • Tør tøj udenfor eller anvend tørretumbler med aftræk til det fri eller en kondensationstørretumbler.
  • Rumtemperaturen bør ikke være lavere end 18 grader og skal være ens i alle boligens rum.
  • Gør rent en gang om ugen og brug svanemærkede rengøringsmidler
  • Begræns brugen af stearinlys
  • Kvit tobakken
  • Vandskade udbedres hurtigst muligt

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Vil du gerne have et godt indeklima?

Hvis man ønsker at sikre et godt indeklima i en bygning, kan det være en god idé at kontakte en rådgivende ingeniør. Hos Abalon har vi stor erfaring med at kortlægge og forbedre indeklimaet i forskellige bygninger. Vi kan hjælpe med at undersøge og identificere eventuelle problemer med indeklimaet og foreslå løsninger til at forbedre det. Vi tilbyder også målinger og vurderinger af luftkvalitet, temperatur, fugtighed, støjniveau og belysning.

Et godt indeklima er afgørende for beboernes sundhed og trivsel. Det kan have en positiv effekt på både fysisk og mental sundhed og produktivitet. Hvis du ønsker at sikre et godt indeklima i din bygning, kan du med fordel kontakte Abalon for rådgivning og hjælp til at kortlægge og forbedre indeklimaet.