april 24, 2023

Rapporter ved hussalg

Ved hussalg udføres der ofte 3 slags rapporter;

  1. Energimærkningsrapport
  2. Eleftersynsrapport
  3. Tilstandsrapport

Få dem udført af samme firma

Hos Abalon ApS kan du få udført alle rapporterne hvorved du kan spare tid, penge og kvaliteten er højere da kendskabet til bygningen bliver væsentlig højere, da det er den samme konsulent, der udføre rapporterne.

Arbejdet udføres i Nordsjælland, oftest i Hornbæk, Gilleleje, Dronningmølle, Helsinge, Hillerød, Helsingør og Fredensborg.

Energimærkningsrapporten danner overblik over bygningens energimæssige tilstand og hvilke tiltag, der kan udføres for at mindske energi- og CO2-forbruget.

Find energitiltag på www.sparenergi.dk

Eleftersynet giver overblik over hvilke dele af elinstallationen som ikke lever op til gældende krav.

læs mere på http://www.SIK.dk

Tilstandsrapporten giver et samlet overblik over hele bygningens eller bygningernes byggemæssige tilstand og tildeler hver kritisk bygningsdel.

Se eksempel på tilstandsrapport: https://www.sik.dk/erhverv/huseftersynsordningen/vejledninger/bygningseftersyn/eksempel-paa-tilstandsrapport

I tilstandsrapporten kan du læse om følgende typer af skader:

Logo ved kategorisering

Kritiske skader:
Skader ved bygningsdelen, som allerede har medført eller vil medføre, at bygningsdelens funktion
svigter på kort sigt. Dette svigt kan medføre eller kan allerede have medført skader på andre
bygningsdele.

Alvorlige skader
Skader ved bygningsdelen, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på længere sigt.
Dette svigt kan medføre skader på andre bygningsdele.

Mindre alvorlige skader
Skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.

Mulige skader
Forhold ved bygningsdelen, som bør undersøges for at afklare, om det er en skade. Det kan være
en kritisk eller en alvorlig skade. Derfor bør du afklare den mulige skades omfang og konsekvenser.
Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv
risikoen.


Kort sigt er, når den bygningssagkyndige ud fra sin indsigt og erfaring skønner, at skaden udvikler sig negativt indenfor en periode på op til cirka 2 år. Det kan være meget individuelt, hvordan en skade udvikler sig. Det kan være væsentligt hurtigere end 2 år. Det er også muligt, at den negative udvikling allerede er begyndt.

Andre relevante side:

Brug rapporterne

Når rapporterne er udført så er det en god idé at få udarbejdet de kritiske punkterne i rapporten. Bygningskonsulenten kan hjælpe med at give et økonomisk skøn og tidsforbrug. Huset sælges hurtigere og måske til en højere pris hvis de “røde” punkter bliver fjernet fra rapporterne.

Tag kontakt til Mark Engelgaar på 29459218 eller skriv en mail på Mark.engelgaar@abalon.dk.