Energimærkning af huse og større bygninger

OBS: Der åbnes for tilskudsansøgninger 14. september 2022

https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud

Med energimærkning af dit hus får du et godt overblik over energiforbruget og hvordan der kan spares på CO2-udledning, energiforbrug samtidig med at komforten kan forbedres i ejendommen.

Du kan efter udarbejdelse af energimærket få indført de energibesparende forslag ind i en drifts og vedligeholdelsesplan, der sikre at I har økonomi til energi- og CO2-besparende forslag.

Skal fundne energitiltag udføres på ejendommen kan du hjælpes videre i processen med det.

Med en energimærkningsrapport kan du se konkrete forslag, der vil sænker dit energiforbrug samt overslag på hvad det vil koste at gennemføre på din bolig.

Du får sparring omkring hvilke tiltag, der er bedst egnet for dig og din bygning, så tiltagne gavner dine omkostninger, forbedrer komforten og passer til bygningen.

Kontakt energikonsulenten på 2945 9218 eller mark.engelgaar@abalon.dk

Du kan også bruge kontaktformularen på forsiden – www.abalon.dk

Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris

Udover at energieffektive boliger kan være en gevinst for privatøkonomien og miljøet, så viser flere undersøgelser, at en højere energieffektivitet leder til en højere salgspris i det øjeblik, boligen bringes til salg.

En undersøgelse som Deloitte har foretaget for Totalkredit viser, at et godt energimærke giver en højere kvadratmeterpris.

Desuden er det værd at bemærke, at et højere rangerende energimærke

giver mulighed for at låne flere penge i banken, hvorfor køber har et yderligere

incitament til at finde et hus med en højt rangerende energimærke.

Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris
Undertitel Netværk for energirenovering
Serietitel SBi 2013:06

Dette ligger i tråd med en anden undersøgelse foretaget af EDC,
som konkluderer, at et højtrangerende energimærke øger interessen for
boligen i form af kortere salgstid og mindre afslag i prisen. Samtidig kan det
slås fast, at kvadratmeterprisen generelt er højere jo bedre energimærke, en bolig har.

Priser for energimærkning af huse

www.energistyrelsen.dk

Fra 1. januar 2020 er den øvre honorargrænse:

 • 6.113 kr. inkl. moms for en bygning på under 100 m2
 • 6.726 kr. inkl. moms for en bygning på 100-199 m2
 • 7.336 kr. inkl. moms for en bygning på 200-299 m2
 • 1.106 kr. inkl. moms for et enfamiliehus uden bygningsgennemgang.

Maksimumhonoraret skal nedsættes med:

 • 365 kr. inkl. moms, hvis ejendommen er opført efter 1. januar 1980
 • 1214 kr. inkl. moms, hvis der foreligger et energimærke udført i henhold til energimærkningsreglerne fra 1. september 2006
 • 244 kr. inkl. moms, hvis energikonsulenten modtager målfaste tegninger, som indeholder information om rørlængder -og dimensioner samt om isoleringstykkelser i skjulte konstruktioner

Fri prisdannelse for større bygninger herunder boligforeninger og udlejningsejendomme

For erhvervsejendomme og øvrige større bygninger er der fri prisdannelse på markedet. Det betyder, at der ikke er fastsat en øvre grænse for prisen på energimærkning.

Prisen aftales derfor mellem energimærkningsfirmaet og kunden.

Opdatering af eksisterende energimærke

Vil du gerne have opdateret dit eksisterende energimærke på din ejendom, så kan du også få hjælp til det.

Er det dit energimærke ældre end 5 år, så kan det godt betale sig at få det fornyet, da beregningskernen, der tildeler “mærket” kan være ændret. Det kan bevirke at dit energimærke måske bliver hævet et niveau.

Spar penge ved at få energitilskud

Når du udfører forbedringer i bolig, der sparer energi og CO2 kan du søge tilskud til dine projekter.

Du kan spare en del på dine renoveringer ved at få det skattefrie energitilskud samt at du fremadrettet vil spare på el- og varmeregningen hvert år.

Du kan søge energitilskuddet op til 2 år før gennemfører projektet.

Er du klar til at søge energitilskuddet, så følg nedenstående punkter fra https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud

Få et overslag på tilskud

1. Få et overslag på energitilskud

Regn på hvor meget du ca. kan få i tilskud med Tilskudsberegneren. Hvis bygningen har et energimærke kan du gå direkte til ansøgningsportalen og se hvor meget du kan få i tilskud.

Skaf energimærke

2. Skaf energimærke

Få udarbejdet et energimærke til bygningen, hvis der ikke er et gyldigt og tidssvarende energimærke. Energimærke er ikke nødvendigt, hvis du kun skal have varmepumpe.

Find dokumenter frem

3. Find dokumenterne frem

Find følgende frem:
– Dit NemID
– Dokumentation for ejerskab, f.eks. fra tinglysning.dk
– Energimærkningsnummer, find det på forsiden af rapporten
– Liste over de forbedringer, du vil lave
– Udfyldt ansøgererklæring (word)

Udfyld ansøgningen online

4. Udfyld ansøgningen online

Orienter dig i ansøgervejledningen, og udfyld ansøgningen i ansøgningsportalen. Bemærk: Du får ikke en kvitteringsmail fra ansøgningsportalen.Ansøgervejledning (pdf)

Vent på svar

5. Vent på svar

Først når du får tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen, ved du, om og hvor meget du får i tilskud.

Lav en aftale med en håndværker

6. Lav en aftale med en håndværker

Først nu kan du indgå aftale med en håndværker. Når du har fået tilsagn om tilskud, har du 2 år til at gennemføre dit projekt.

Må håndværkeren påbegynde energiprojektet med det samme?

Nej. Du skal som bygherren først have en forhåndsgodkendelse fra Energistyrelsen inden renoveringen starter og før du indgår en aftale med håndværkeren og indkøber materialer.

Hvornår skal du have et gyldigt energimærke?

For at få energitilskud skal du have et gyldigt energimærke på dit hus. Dog ikke når du søger om tilskud til varmepumper og jordvarme.

Er dit energimærke ældre end den 1. oktober 2012, så skal det også fornyes.

Får du tilskud på energimærket?

Ja, hvis du bruger energimærket til at søge energitilskuddet, så kan du få tilskud på det. Når du ansøger om tilskuddet hos Energistyrelsen kan du nemlig klikke af, at du også har fået et nyt energimærke i forbindelse med en kommende renovering

Har du brug for hjælp til ansøgning, så kontakt Abalon ApS på mark.engelgaar@abalon.dk mobil 2945 9218

Du kan få assistance til følgende arbejdsopgaver:

 • Udførelse af energimærkning af større bygninger og mindre huse
 • Gennemgang af eksisterende energimærkningsrapport
 • Vælg af energitiltag, der kan udføres i bygningen
 • Beregning af varmetab, der bruges til at vælge varmepumper
 • Udfyldelse af ansøgning
 • Skaffe kvalificeret håndværker til de enkelte opgaver
 • Styring og koordinering af byggeprojekter
 • Opfølgning på afleveret projektet fra håndværkere
 • Opdatering af energimærke efter bygninger er renoveret

Du skal som boligejer sørge for at der er et gyldigt energimærke på dit hus.

Bor du en ejerlejlighed, så er det foreningens opgave at der foreligger et gyldigt energimærke på hele ejendommen.

God fornøjelse med energimærkning og eventuelle tilskud til energitiltag i din bolig.

Skriv et svar