Energimærkning af bygninger

Med energimærkning af bygninger får du et godt overblik over energiforbruget og hvordan der kan spares på CO2-udledning, energiforbrug samtidig med at komforten kan forbedres i ejendommen.

Du kan efter udarbejdelse af energimærket få indført de energibesparende forslag ind i en drifts og vedligeholdelsesplan, der sikre at I har økonomi til energi- og CO2-besparende forslag.

Skal fundne energitiltag udføres på ejendommen kan du hjælpes videre i processen med det.

Kontakt energikonsulenten på 2945 9218 eller mark.engelgaar@abalon.dk

Du kan også bruge kontaktformularen på forsiden – www.abalon.dk

Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris

Udover at energieffektive boliger kan være en gevinst for privatøkonomien og miljøet, så viser flere undersøgelser, at en højere energieffektivitet leder til en højere salgspris i det øjeblik, boligen bringes til salg.

En undersøgelse som Deloitte har foretaget for Totalkredit viser, at et godt energimærke giver en højere kvadratmeterpris.

Desuden er det værd at bemærke, at et højere rangerende energimærke

giver mulighed for at låne flere penge i banken, hvorfor køber har et yderligere

incitament til at finde et hus med en højt rangerende energimærke.

Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris
Undertitel Netværk for energirenovering
Serietitel SBi 2013:06

Dette ligger i tråd med en anden undersøgelse foretaget af EDC,
som konkluderer, at et højtrangerende energimærke øger interessen for
boligen i form af kortere salgstid og mindre afslag i prisen. Samtidig kan det
slås fast, at kvadratmeterprisen generelt er højere jo bedre energimærke, en bolig har.

Priser for energimærkning

www.energistyrelsen.dk

Fra 1. januar 2020 er den øvre honorargrænse:

  • 6.113 kr. inkl. moms for en bygning på under 100 m2
  • 6.726 kr. inkl. moms for en bygning på 100-199 m2
  • 7.336 kr. inkl. moms for en bygning på 200-299 m2
  • 1.106 kr. inkl. moms for et enfamiliehus uden bygningsgennemgang.

Maksimumhonoraret skal nedsættes med:

  • 365 kr. inkl. moms, hvis ejendommen er opført efter 1. januar 1980
  • 1214 kr. inkl. moms, hvis der foreligger et energimærke udført i henhold til energimærkningsreglerne fra 1. september 2006
  • 244 kr. inkl. moms, hvis energikonsulenten modtager målfaste tegninger, som indeholder information om rørlængder -og dimensioner samt om isoleringstykkelser i skjulte konstruktioner

Fri prisdannelse for større bygninger herunder boligforeninger og udlejningsejendomme

For erhvervsejendomme og øvrige større bygninger er der fri prisdannelse på markedet. Det betyder, at der ikke er fastsat en øvre grænse for prisen på energimærkning.

Prisen aftales derfor mellemenergimærkningsfirmaet og kunden.

Opdatering af eksisterende energimærke

Vil du gerne have opdateret dit eksisterende energimærke på din ejendom, så kan du også få hjælp til det.

Er det dit energimærke ældre end 5 år, så kan det godt betale sig at få det fornyet, da beregningskernen, der tildeler “mærket” kan være ændret. Det kan bevirke at dit energimærke måske bliver hævet et niveau.

Energimærkning af bygninger hører under Energistyrelsen.