Energi- og CO2-regnskaber

Et energi- og CO2-regnskab giver et godt overblik for indsats områder i virksomheder for at finde frem til energi- og CO2-tiltag, der kan give grobund for langsigtet klimastrategi.

Oftes optimeres bygninger og anlæg for at forbedre driften samt mindske driftsomkostninger, men en lige så stor gevinst hentes på minimering af CO2-udledningen. Det er anden vinkel, der ved at vise sit værd for klimaet og fremtiden for kloden.

Dit energi- og CO2-regnskab synliggøre, hvor det største energi- og CO2-forbrug er i din produktion og bygning. Derefter vil det være muligt at gennemgå de enkelte områder for at kortlægge forbedringsmuligheder, der vil gavne din virksomhed på flere fronter:

  • Klimaaftryk
  • Besparelser på driftsomkostninger
  • Virksomheden viser aktive indsats områder for at mindske CO2-udledningen
  • Mulighed for støtteordninger til tiltag
  • Bedre fremtidig drift af anlæg og bygninger

Vi tilbyder at udarbejde energi- og CO2-regnskaber

Vi udarbejder energi- og CO2-regnskabet for private og offentlige virksomheder samt andre der interesseret i at forbedre deres klimaaftryk.

Du får en rapport, der viser hvilke af virksomhedens aktiviterer, der udleder CO2 samt overblik over energifordelingen.

Det kan dække over hele virksomhedens aktiviterer eller udvalgte fokusområder, der f.eks. er valgt af virksomhedens klimastyregrupper eller ledelse.

Efter kortlægningen af ønskede områder udarbejdes efter forbedringstiltag som virksomheden kan arbejde videre med og igangsætte efter en undersøgelsesperiode.

Skal vi hjælpe dig med dit energi- og CO2-regnskab?

Eller ønsker du at vide mere om processen, så kan du kontakte Mark Engelgaar på mark.engelgaar@abalon.dk eller på mobil 29459218.

Se energi- og CO2-regnskaber fra Kommuner

Energistyrelsen har udarbejdet en online værktøj, hvor kommunernes energi- og CO2-regnskab fremlægges for offentligheden. Organisationen der er opbygget rundt om platformen indvolverer mange aktører fordelt på styre- og arbejdsgrupper.

Udsnit fra CO2 værktøjet, sorteret efter CO2 pr. indbygger

Indsamlingen af data på CO2-udledninger har været igangsat i flere år og vises på forskellige områder fra samfundet samt hvordan trenden f.eks. har været på brugen af vedvarende energikilder.

Dataen opdateres løbende på platformen i takt med datakilder forbedres eller nye kommer til.

Se din kommunes CO2-udledning på nedenstående hjemmeside:

https://sparenergi.dk/offentlig/vaerktoejer/energi-og-co2-regnskabet

Energi- og CO2-regnskabet er udviklet af Energistyrelsen i samarbejde med KL og Realdania.

Ønsker du at vide mere, så kan du kontakte Mark Engelgaar på mark.engelgaar@abalon.dk eller på mobil 29459218.

Ud over energi- og CO2-regnskaber vil vi også meget gerne hjælpe dig med andre ting: